Skip to content Skip to footer

Wat betekent e-health, domotica en robotica? Is er verschil?

E-health, robotica en domotica: het zijn moeilijke namen waarvan de betekenis niet voor veel mensen duidelijk is. Ook vraag je je misschien af of er een verschil is tussen de drie (ja)? We gaan ze allen kort bij langs en leggen direct uit wat ze met elkaar te maken hebben.

E-health

Misschien de meest de begrijpelijke van de drie overkoepelende termen. E-health staat voor Electronic Health, oftewel: digitale zorg. We komen daar veel mee in aanraking. Het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) is hier een voorbeeld van. Dit dossier bevat medische gegevens van een patiënt die digitaal worden opgeslagen, bewaard en beschikbaar worden gemaakt (voor het ziekenhuis of andere medische organisaties waaraan je toestemming geeft). eHealth is softwaretoepassing om op het gebied van zorg en gezondheid ondersteuning en verbetering te bieden. Dit maakt het een enorm breed begrip.

Ook het gebruik van een zorgapp om afspraken bij je huisarts te maken, een QR-code op je afspraakbrief om je aan te melden in het ziekenhuis of digitale hulpmiddelen, zoals persoonsalarmering en virtueel contact met je arts vallen onder digitale zorg.

Sommige van deze toepassingen zijn voorbeelden van domotica.

E-health: vrouw typt op laptop met stethoscoop ernaast

Domotica

De definitie van domotica is gelukkig niet heel ingewikkeld. Domotica is een samenstelling opgebouwd uit de Latijnse woord domus (huis) en achtervoegsel -tica (hoogstwaarschijnlijke betekenis toegepaste wetenschap). In het kort is domotica dus toegepaste wetenschap gebruikt in en rondom het huis om processen en producten te automatiseren: het vergemakkelijken van je (huishoudelijke) leven.

Dit zie je terug in smart homes, inbraakalarmen, video-deurbellen, smart lampen (op afstand met een app in te stellen en te bedienen), automatische stofzuigers (zoals de Roomba, de roterende robot-stofzuiger), kranen die aangaan als handen in de buurt komen, en meer.

Dit is de 1 bij het artikel: wat betekent e-health, domotica en robotica? Is er verschil?.
Robotstofzuiger, een voorbeeld van domotica

Domotica kan worden ingezet als electronic health: soortgelijke technieken die ingezet worden voor zorg en gezondheid van de bewoner(s) in huis. Zo zie je in seniorenwoningen soms bewegingssensoren, persoonsalarmering, camera’s. Deze geven aan dat de bewoner hulp nodig heeft, bijvoorbeeld na een val een ongeluk. Deze toepassingen worden soms ook gebruikt in gehandicaptenzorg. Er zijn overigens mensen die dit privacyschending vinden.

Ook robotica houdt zich bezig met het automatiseren van processen. Domotica is hier slechts één toepassing van.

Robotica

Dit is de 2 bij het artikel: wat betekent e-health, domotica en robotica? Is er verschil?.

Hoewel domotica onder robotica valt, valt robotica niet per se onder domotica. Robotica houdt zich bezig met robots in de ruimste zin van het woord. In dit wetenschappelijke vakgebied worden robots ontwikkeld en bestudeerd. Denk aan fabrieksrobots die het zware werk doen of aan de kleine robots die de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) gebruikt om bommen te checken en op te ruimen. Sommige patiënten gebruiken al robotarmen of -benen als prothese.

Wie weet krijgen we later wel ziekenhuisrobots die je thuis in de gaten houden, check-ups doen en vragen stellen na een zware operatie of wekenlange opname! Dan heb je te maken met e-health als onderdeel van domotica als zijtak van de robotica.

Nu weet jij in elk gevalal de verschillen tussen, en de betekenis van, elektronische zorg, domotica en robotica.

Dit is de 3 bij het artikel: wat betekent e-health, domotica en robotica? Is er verschil?.

Dé plek voor tips en uitleg over tech: Windows, Apple, Microsoft Office, DigiD en meer.