Skip to content Skip to footer

Voorkom dat je thuisbusiness je huis overneemt

Een voldoende groot huis met een extra kamer die je als kantoor kunt inrichten, is ideaal als je je activiteiten als ondernemer hoofdzakelijk thuis verricht. Al snel kan blijken dat die ruimte toch kleiner is dan je had verwacht.

Veilig opgeborgen in een opslagcentrum

Schakel je op tijd en stond een firma die zorgt voor de nodige opslag van je archief? Dat is alvast een praktische oplossing als de stapels papieren je boven het hoofd dreigen te groeien. Je hoeft alleen maar alles in dozen te stoppen, weg te brengen en het wordt veilig weggeborgen. Zorg je voor nauwkeurige etikettering, dan heb je snel weer één of meer documenten als je deze nodig mocht hebben. Is de minimum opgelegde bewaartijd van je officiële documenten voorbij, dan zijn de dozen weer snel opgepikt om de inhoud ervan definitief te vernietigen. Denk eraan dat je als ondernemer de kosten van de opslag mag invoeren op je aangifteformulier voor de belastingen.

Het papierloos kantoor is geen utopie meer

Sinds de opkomst van cloud computing is het een stuk gemakkelijker geworden om documenten te beheren. Steeds meer aanbieders van internetabonnementen stellen al gratis digitale ruimte ter beschikking. Maar ook als je een betaald software suite-pakket gebruikt, zoals bijvoorbeeld Microsoft 365, krijg je een massa webruimte om je documenten te bewaren. Hoewel de Nederlandse regering in principe nog altijd geen wet heeft voor het gelijkstellen van originele documenten met scans, kun je ze niettemin gebruiken als je daarbij het nodige gezonde verstand aan de dag legt.

Je personeel de ruimte geven

Mogelijk heb je geen overload aan papier, maar kamp je niettemin met ruimtetekort omdat je eenmanszaakje inmiddels aan het uitgroeien is tot een midden- en kleinbedrijf. Een enkele kamer volstaat niet langer voor je bedrijfsactiviteiten. Het is ook niet vanzelfsprekend om zomaar eventjes een kantoor te huren in de buurt en ook thuiswerk is niet voor al je medewerkers een oplossing. Hou dan eventueel je blik gericht op een trend die in onze lage landen in opkomst is: coworking.

Virtuele werkkrachten

Cowork-locaties zijn ideaal als je een centraal punt zoekt waar iedereen geregeld kan samenkomen om bij te werken of voor besprekingen. Maar je kunt ook overwegen je personeelsbestand slank te houden. Doe niet direct een beroep op mensen die honkvast verbonden zijn aan een specifieke plaats en bied ze geen contracten aan voor onbepaalde duur als je ze toch maar kortstondig nodig hebt. Huur in de plaats daarvan freelancers. Ze kosten niet meer dan vast personeel en munten uit in flexibiliteit. Maar hun meest waardevolle troef ligt waarschijnlijk in de frisse kijk die ze hebben op zaken.

De freelancermarkt groeit nog jaarlijks aan, bevindt zich waarschijnlijk zelfs midden in een boom, en levert een prachtig alternatief voor vaste werkkrachten. Heb je slechts één dag op de week een administratief assistent nodig, dan zal een VA graag voor je bijspringen. Schakel een webdesigner slechts in voor de periode waarin je hem nodig hebt. De coronacrisis heeft duidelijk bewezen dat online vergaderen en samenwerken een valabel alternatief is voor het oude honkvaste systeem. Slim ondernemen betekent dat je snel schakelt als zich interessante opportuniteiten voordoen.

Dé plek voor tips en uitleg over tech: Windows, Apple, Microsoft Office, DigiD en meer.