Skip to content Skip to footer

Samsung tablet terug naar fabrieksinstellingen?

Als je een Android-toestel zoals een Samsung Galaxy Tab wilt terugzetten naar de fabrieksinstellingen, wil je waarschijnlijk je tablet doorverkopen of softwareproblemen oplossen. Teruggaan naar de fabrieksinstellingen wordt een ‘hard reset’ genoemd. Alle gegevens worden dan gewist. Het is dan ook verstandig om een back-up te maken, voordat je de hard reset uitvoert. Het werkt als volgt:

Afhankelijk van het type tablet en de Android-software versie, moet er een van onderstaande opties uitgevoerd worden.

Optie 1: Instellingen > back-up en herstel > Fabrieksinstellingen herstellen

Optie 2: Instellingen > Privacy > Fabrieksinstellingen herstellen

Optie 3: Instellingen > SD-kaart en telefoongeheugen > Fabrieksinstellingen herstellen

Dé plek voor tips en uitleg over tech: Windows, Apple, Microsoft Office, DigiD en meer.