Skip to content Skip to footer

Partitie vergroten of verkleinen in Windows

Een partitie uitbreiden of verkleinen in Windows kan handig zijn, als je op een van deze partities van je harde schijf nog genoeg ruimte hebt. Hieronder leggen we uit hoe je een partitie van je harddisk kunt vergroten of verkleinen.

Opbouw harde schijf

Een harde schijf kan uit meerdere partities bestaan. Een partitie is een gedeelte van een harde schijf waar meestal een stationsletter is aan toegewezen. In onderstaand voorbeeld hebben we twee partities, namelijk de C:\ schijf en de D:\ schijf.

Opbouw arde schijf met partities

Als beide partities de volledige grootte van de harde schijf innemen kun je alleen een partitie vergroten door een andere te verkleinen. In onderstaand voorbeeld gaan we de D:\ schijf vergroten.

Partitie vergroten of verkleinen

Total Time: 15 minutes

Schijfbeheer in Windows openen

Het openen van schijfbeheer in Windows gaat als volgt. Klik je met je rechtermuisknop op het Start-menu linksonder en kies voor schijfbeheer.

Schijf selecteren

Als je schijfbeheer hebt geopend staan in ons geval de schijven OS C:\ en Data D:\ er tussen. Om D:\ te kunnen vergroten moeten we eerst C:\ verkleinen. Ga met je rechtermuisknop op C:\ staan en kies voor Volume verkleinen.

Volume verkleinen

Na het klikken op Volume verkleinen krijg je onderstaand scherm te zien. Geef het aantal MB’s op hoeveel je het volume kleiner wilt maken en druk op Verkleinen. Met deze MB’s kun je in de volgende stap het volume uitbreiden. In ons geval kiezen we voor 10.000MB (+/- 10GB).

Niet toegewezen partitie

C:\ is nu verkleint en er is een niet-toegewijzen partitie bijgekomen.

Volume vergroten

Om D:\ te kunnen vergroten heb je hulp nodig van een gratis programma, namelijk: EaseUS Partition Master Free. Open dit programma en ga met je rechtermuisknop op het volume staan wat je wilt vergroten. In ons geval is dat D:\. Klik vervolgens op Vergroot Verklein/ Verplaats.

Je ziet de niet toegewezen ruimte staan. Om D:\ te vergroten is er nog ruimte vrij voor de D:\ schijf. Door de linker zwarte stip (bij rode pijl) helemaal naar links te schuiven vergroot je de D:\ schijf. Klik als je dit hebt gedaan op OK.

Vergroten uitvoeren

De taak om D:\ te vergroten staat nu klaar in het programma om uitgevoerd te worden. Dit kun je je bovenaan in het scherm zien. Er staat: Voer 1 operatie uit. Klik hier op en daarna op Toepassen om het te bevestigen.

Controle of partitie groter is geworden

Open Windows schijfbeheer (zie stap 1). Je kunt nu zien dat er geen Niet-toegewezen ruimte meer beschikbaar is en dat D:\ met 10.000MB is toegenomen.

Dé plek voor tips en uitleg over tech: Windows, Apple, Microsoft Office, DigiD en meer.