Skip to content Skip to footer

Wat is een IP-adres?

Elke computer heeft een unieke identiteit. Net zoals jij kunt praten met een ander individu in je gezelschap, kunnen computers via hun verschillende identiteiten onderling communiceren binnen een netwerk. De meeste computernetwerken gebruiken daarvoor het zogenaamde TCP/IP-protocol als communicatiestandaard, waarbij communicaties worden verzonden via unieke IP-adressen. Maar wat is zo’n IP precies en hoe werkt het? Hieronder lees je meer.

IPv4

Er zijn 2 standaarden voor IP’s, versie 4 (IPv4) en versie 6 (IPv6). Alle computers met een IP hebben sowieso een v4-adres en velen hanteren ondertussen ook het (nieuwere) v6-adres. Wat is het verschil?
IPv4 gebruikt 32 binaire bits om een ​​uniek adres in het netwerk te creëren. Het adres wordt hier uitgedrukt door 4 cijfers gescheiden door punten. Elk getal is daarbij de decimale representatie van een 8-cijferig binair nummer, ook wel “octet” genaamd. Bijvoorbeeld: “216.27.61.137”.

IPv6

Aan het begin van IPv4 was internet niet de (commerciële) sensatie die het nu is. De meeste netwerken waren toen nog privé en dus afgesloten van andere netwerken. Eens het internet explodeerde, bleken de 32 bits van IPv4 echter al snel te weinig om unieke adressen te kunnen blijven vormen. Er zijn hier meer bepaald slechts 232 mogelijke combinaties, die iets minder dan 4,3 miljard unieke adressen opleveren.

IPv6 verhoogt deze capaciteit tot 2128 mogelijke combinaties. In tegenstelling tot IPv4 gebruikt IPv6 hiervoor geen 32 maar 128 binaire bits om een uniek adres te creëren. Het adres wordt dus uitgedrukt door 8 groepen van hexadecimale getallen gescheiden door dubbelpunten, zoals in “2019: cdba: 0000: 0000: 0000: 0000: 4532: 4357”. Getalgroepen met nullen worden daarbij vaak achterwege gelaten in de notatie, om ruimte te besparen. De dubbelpunten blijven dan over om de opening te markeren, zoals in “2019: cdba :: 4532: 4357”.

Hoe krijgt je computer een IP-adres?

Een IP kan dynamisch of statisch zijn. Een statisch adres is een adres dat je zelf configureert door de netwerkinstellingen van je computer te bewerken. Dit type adres is zeldzaam en kan netwerkproblemen veroorzaken als je het configureert en gebruikt zonder een goed begrip te hebben van TCP/IP.

Elk apparaat verbonden met internet heeft een ip-adres

Dynamische adressen komen het meest voor. Zij worden toegewezen door het zogenaamde Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), een service die wordt uitgevoerd op het netwerk (zie hieronder). Dynamische IP-adressen worden hier uitgegeven via een lease systeem, wat onder andere betekent dat het adres slechts een beperkte tijd actief is. Als de huurovereenkomst afloopt, zal de computer automatisch een nieuw huurcontract aanvragen. Soms betekent dit ook dat de computer een nieuw adres krijgt, vooral als hij, tussen huurcontracten door, losgekoppeld werd van het netwerk. Hoewel het vandaag de dag zelden nog voor problemen zorgt, kan dit ook tot adresconflicten leiden en kunnen 2 computers dus hetzelfde adres krijgen. De hedendaagse technologie lost dit soort problemen meestal echter automatisch op.

Hoe werkt DHCP?

DHCP werkt doorgaans via netwerkhardware zoals routers of dedicated DHCP servers. Wanneer je een computer toevoegt aan een netwerk, gebruikt die meer bepaald 4 stappen om een ​​IP van DHCP te krijgen:

Ontdekken: de computer verzendt een broadcast bericht naar het netwerk in de hoop een DHCP serviceprovider te ontdekken;
Aanbieding: elke DHCP provider hoort dit bericht, herkent het unieke adres en stuurt een bericht terug met zijn services;
Verzoek: de computer selecteert een provider uit het aanbod en stuurt vervolgens een verzoek naar die provider om een ​​adres toe te wijzen;
Erkenning: de beoogde provider erkent de aanvraag en geeft een uniek adres aan de computer (d.i. een adres dat niet overeenkomt met andere IP-adressen die momenteel in het netwerk actief zijn).

IP-klassen

Hierboven merkten we op dat IPv4-adressen bestaan uit 4 octetten. Dat betekent dat elk nummer “00000000” tot “11111111” kan zijn (binair), of “0” tot “255” (decimaal). Dit resulteert dan in adressen van “0.0.0.0” tot “255.255.255.255”. Sommige nummers binnen dat bereik zijn echter gereserveerd voor specifieke doeleinden in de TCP/IP-netwerken. Deze bevoegdheid is in handen van de autoriteit erkend voor TCP/IP-adressering, de Internet Assigned Numbers Authority (IANA). Meer bepaald gaat het hier om 4 specifieke bereiken:

0.0.0.0 — het standaardnetwerk, een abstract concept dat de verbinding met het TCP/IP-netwerk tot stand brengt;
255.255.255.255 — het adres voor netwerkuitzendingen of berichten die naar alle computers in het netwerk moeten gaan;
127.0.0.1 — het zogenaamde loopback-adres, dat je computer toelaat om zichzelf te identificeren, of het nu al een IP heeft of niet;
169.254.0.1 tot 169.254.255.254 — het zogenaamde APIPA-bereik (Automatic Private IP Addressing), dat automatisch wordt toegewezen wanneer een computer geen adres van een DHCP-server krijgt.

Subnet-klassen

De overblijvende IP-adresreserveringen zijn voor wat men “subnet-klassen” noemt. Een subnet is een kleiner computernetwerk, dat via een router op een groter netwerk is aangesloten. Het subnet heeft zijn eigen adressysteem, zodat computers op hetzelfde subnet snel kunnen communiceren zonder gegevens over het grotere netwerk te moeten verzenden. Een router op een TCP/IP-netwerk, inclusief internet, is dus geconfigureerd om een ​​of meer subnetten te herkennen; en om het netwerkverkeer de juiste wegen uit te sturen. De volgende IP-adressen zijn gereserveerd voor subnetten:

10.0.0.0 tot 10.255.255.255 — Klasse A (van 1.0.0.0 tot 127.0.0.0), waarbij het eerste bit 0 is;
172.16.0.0 tot 172.31.255.255 — Klasse B (van 128.0.0.0 tot 191.255.0.0), waarbij de eerste 2 bits 10 zijn;
192.168.0.0 tot 192.168.255.255 — Klasse C (van 192.0.0.0 tot en met 223.255.255.0), waarbij de eerste 3 bits 110 zijn;
Multicast — voorheen Klasse D (van 224.0.0.0 tot 239.255.255.255), waarbij de eerste 4 bits 1110 zijn;
Toekomstig en experimenteel gebruik — voorheen Klasse E (van 240.0.0.0 tot 254.255.255.254).

Klassen A, B en C worden daarbij het meest gebruikt als IP-adres voor subnetten.

Dé plek voor tips en uitleg over tech: Windows, Apple, Microsoft Office, DigiD en meer.