Skip to content Skip to footer

Jaaropgaaf opvragen via DigiD: UWV en SVB

Het nieuwe jaar betekent ook altijd een nieuwe jaaropgaaf van je werkgever voor de aangifte inkomensbelasting. Heb je echter (deels) met het UWV of SVB te maken gehad? Dan geven zij aan de belastingdienst door hoeveel ze hebben uitgekeerd in het vorige jaar. Hoe krijg je de opgave zelf in te zien? In dit artikel leggen we je dit uit.

UWV – Jaaropgaaf opvragen

Uitgesneden versie van uwv website voor particulieren waar ze jaaropgaaf opvragen

Je kan vorig jaar (deels) een uitkering gehad hebben via het UWV. Hier bestaat een jaaropgaaf van. Je krijgt meerdere jaaropgaven als je van het UWV meerdere uitkeringen hebt ontvangen. Jaaropgaven staan uiterlijk aanstaande 1 maart klaar in MijnUWV. Hiervoor heb je DigiD nodig.

Om te zien welke bedragen de uitkeringsinstantie heeft doorgegeven aan de Belastingdienst:

  1. Log je in in MijnUWV
  2. Ga naar Mijn Documenten > Alle documenten of kies voor Jaaropgaven
  3. Je ziet meteen of de jaaropgaaf klaarstaat, zowel onder Alle documenten als Jaaropgaven
  4. Zo ja, klik hierop om de opgaaf als PDF te downloaden of te printen

SVB – jaaropgaaf opvragen

Gebouw van de svb langs de weg en tussen wat bomen

De Sociale Verzekeringsbank regelt zaken als de AOW, Kinderbijslag of het Persoonsgebonden Budget (PGB). De jaaropgaaf van de SVB staat uiterlijk aanstaande 1 maart klaar. Om deze in te zien heb je DigiD nodig en vervolgens:

  1. Log je in in MijnSVB
  2. Ga naar het kopje Raadplegen in de linkerkolom > Jaaropgave
  3. Klik hierop om de jaaropgaaf als PDF te downloaden of te printen
  4. Staat er nog niks onder Raadplegen? Dan is het nog even wachten. Na 1 maart moet de opgave zichtbaar zijn

Dé plek voor tips en uitleg over tech: Windows, Apple, Microsoft Office, DigiD en meer.