Skip to content Skip to footer

Word document koppelen aan Excel

Het is mogelijk om in een Word-document informatie uit een Excel werkblad te plaatsen via een koppeling. Als je wijzigen in het werkblad van Excel aanbrengt, bevat het Word-document automatisch de bijgewerkte informatie. Een dergelijke koppeling brengt je als volgt tot stand:

  • Kies in Word Invoegen – Object.
  • Selecteer in het dialoogvenster Object het tabblad Bestand gebruiken.
  • Kies in dit tabblad de optie Bladeren en selecteer het Excel-werkblad dat u wilt koppelen.
  • Vink de optie Koppelen aan bestand aan en klik op OK.

De koppeling is gemaakt en de informatie uit het Excel-werkblad verschijnt in het Word-document. Wanneer je nu iets in het Excel-werkblad wijzigt en je opent het Word document, dan is deze ook gewijzigd.

Dé plek voor tips en uitleg over tech: Windows, Apple, Microsoft Office, DigiD en meer.