Skip to content Skip to footer

6 formules in Excel – basis

Voor wie nog niet weet hoe formules in Excel werken leggen wij eerst Excel nog even in het kort uit. Excel is een spreadsheet programma en is een onderdeel van het Office-pakket van Microsoft. Het bestaat uit cellen en kolommen. In deze cellen en kolommen kun je berekeningen maken. Formules in Excel kunnen je een hoop rekenwerk uit handen nemen.

Als je in bezit bent van Excel en onderstaande stappen volgt, dan heb je heel snel in de gaten hoe je gebruik kunt maken van de verschillende functies in Excel. Wij beginnen bij het begin.

Optellen in Excel

Eén van de formules in Excel betreft het optellen: tik in de cellen A2, A3 en A4 drie kleuren in. In A1, B1 en C1 tik je drie namen. Deze tabel ga je vullen met getallen, je krijgt dan een tabel zoals hieronder staat weergegeven. In cel E2, E3 en E4 wil je het totaal aantal hebben staan. Een formule begin je in Excel altijd met een = teken en is als volgt:

=A2+B2+C2

Optellen in excel

Voor het gemak hebben wij ook een video gemaakt van het optellen in Excel en hoe je een formule makkelijk kunt doortrekken naar beneden:

Aftrekken in Excel

Hierboven hebben we uitgelegd hoe je kunt optellen. Uiteraard kun je na het = teken elke wiskundige functie gebruiken, die je wilt. Aftrekken is dan als volgt:

=A2-B2-C2

Aftrekken in excel

Vermenigvuldigen in Excel

In het onderstaande voorbeeld gaan wij oppervlaktes berekenen van de verschillende kamers in huis. Dit is de lengte maal de breedte en de formule is dan als volgt:

=B2*C2

Vermenigvuldigen in excel

Delen, Som en Gemiddelde in Excel

Heb je een Apple en gebruik je Numbers? Lees dan hier.

Nu willen we in bovenstaand voorbeeld de gemiddelde oppervlakte per kamer berekenen. Dan tellen we eerst in D5 alle oppervlaktes op, dat is de Som van D2, D3 en D4 in formule als volgt:

=SOM(D2:D4)

Delen wij de som door 3 dan hebben we het gemiddelde vierkante meters per kamer en ziet de formule er als volgt uit:

=(SOM(D2:D4)/3

In Excel bestaat uiteraard ook de functie Gemiddelde, tik je in D6 onderstaande formule dan heb je in een keer het aantal gemiddelde vierkante meters per kamer:

=Gemiddelde(D2:D4)

In onderstaande korte video laten we alle functies zien:

Formules in Excel: de ALS-functie

Als een kamer groter of gelijk is aan 25m2 meter betekent dit, dat hij het kenmerk Groot moet krijgen en zo niet dan is het een kleine kamer. Je kunt dit op verschillende manieren berekenen. Wij gebruiken in ons voorbeeld de functie ALS. De formule is:

=ALS(Logische test;[waarde is waar];[waarde is onwaar])

In ons geval wordt de berekening als volgt:

=ALS(D2>=25;(“Groot”);(“Klein”))

Minimum en maximum in Excel

Ook dit zijn redelijke basisberekeningen, maar wel erg handig wanneer je een lijst hebt met 100 waarden. Met de commando’s MAX(cellen) en MIN(cellen) vind je meteen de grootste of de kleinste waarde uit een enorme reeks.

Met een simpele formule heb je de hoogste en laagste waarde in een rij.

Min en max gebruiken in excel

Dé plek voor tips en uitleg over tech: Windows, Apple, Microsoft Office, DigiD en meer.