Skip to content Skip to footer

Personen zoeken op internet

Wieowie is een personenzoekmachine. Het zoekt het web af naar informatie over een persoon en gebruikt hiervoor zoekmachines, sociale netwerken en foto/video/audio sites om relevante informatie te verzamelen.

Als je een naam intikt dan gaat de zoekmachine een intensieve zoektocht uitvoeren over het hele internet. De resultaten laten we in een overzichtelijk geheel zien. Dit zorgt ervoor dat je snel kan zien wat er bekend is over jou of over een bepaald persoon.

Wil je alleen maar zoeken in bepaald bronnen? Dit is nu mogelijk op Wieowie. Op de pagina zoekinstellingen kan je selecteren welke sites je wilt doorzoeken bijvoorbeeld: twitter, schoolbank, linkedin etc.

Sinds versie 1.0, die ze in oktober 2007 gelanceerd hebben, zijn er veel dingen vernieuwd: Bronselectie, snelheid, meer profielopties en niet te vergeten: een compleet nieuw design.

15-7-2016 Noot van de redactie: De site WieoWie bestaat niet meer.

Dé plek voor tips en uitleg over tech: Windows, Apple, Microsoft Office, DigiD en meer.