Privacyverklaring

Privacyverklaring

Gegevens
Pctipvandedag.nl

KvK nummer: 73444472

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 6 december 2019.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Contactformulier

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Het e-mailbericht

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Pctipvandedag.nl verwerkt jouw persoonsgegevens wanneer je toestemming hebt gegeven of voor de uitvoering van een overeenkomst. Dit doen wij voor de volgende doeleinden:

  • De levering van onze diensten.
  • Verzenden van verkoopfacturen, offertes en andere commerciële documenten.
  • Verzenden van onze nieuwsbrief, productinformatie en andere promotionele e-mails, indien u zich hiervoor heeft aangemeld.
  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Pctipvandedag.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Gegevens bewaren

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn er gegevens die wij langer moeten bewaren, omdat de wet ons dit verplicht.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de het verwerken van de inschrijving van de nieuwsbrief bij Mailchimp. Voor het versturen van e-mailberichten via deze website, maken wij gebruik van Agile CRM, die jouw berichten opslaat. Alle e-mailberichten die wij ontvangen en versturen worden opgeslagen via de cloud dienst GSuite van Google. Naast de e-maildienst van Google gebruiken wij Agile CRM voor het afhandelen van o.a. supportaanvragen en andere soorten vragen/ opmerkingen.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er voor (o.a. met een overeenkomst) dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan, waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onder meer nieuwe blogposts en andere informatie. Via de verschillende formulieren op deze website kun je jouw e-mailadres aan de lijst van abonnees toevoegen. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je jou kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt naast MailChimp niet aan derden verstrekt. Tevens kun je jou afmelden voor de nieuwsbrief door ons contactformulier in te vullen.

Cookies

Pctipvandedag.nl gebruikt alleen technische cookies, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en bijvoorbeeld voorkeursinstellingen worden opgeslagen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt jou afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Bij het gebruik van onze website worden de volgende cookies geplaatst:

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten functioneren. Deze cookies worden zonder toestemming geplaatst. Functionele cookies zorgen o.a. ervoor dat u ingelogd kunt blijven tijdens jouw bezoek aan onze website.

Analytische cookies

Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina’s het meest worden bezocht. Hierdoor weten we welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. We analyseren en verbeteren de website continu om de ervaring voor bezoekers zo prettig mogelijk te maken. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt (uw IP adres wordt geanonimiseerd).

We maken gebruik van Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data. De analytische cookies plaatsen we altijd bij een bezoek aan onze website. Wij verstrekken de door jou ingevulde persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer) nooit aan Google.

Mogelijkheden om analytische cookies te weigeren

De aanbieder van Google Analytics biedt een tool waarmee je de cookies kunt weigeren (opt-out).

Affiliate cookies

Sommige blogposts bevatten affiliate links. Wanneer deze links volgt dan wordt er bij het laden van de partner site een cookie geplaatst. Deze affiliate cookies worden alleen geplaatst met het doel om bij te houden of wij een commissie van onze partner ontvangen. De gevolgen voor de privacy van onze bezoekers is gering, waardoor er geen toestemming hoeft te worden gevraagd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pctipvandedag.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens via ons contactformulier kenbaar maken. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je later via een mail een kopie van jouw identiteitsbewijs. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart met bijvoorbeeld de kopie-id app. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wij willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pctipvandedag.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via het contactformulier.