Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens: welke we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook leggen we uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Onze eigen gegevens

Pctipvandedag.nl bestaat al meer dan 10 jaar en is gevestigd in Bedum.

Pctipvandedag.nl
Holtstek 5
9781 NL Bedum
KvK-nummer: 73444472
BTW-nummer: NL001936958B97
info@pctipvandedag.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Contactformulier

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Het e-mailbericht

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Pctipvandedag.nl verwerkt jouw persoonsgegevens wanneer je toestemming hebt gegeven of voor de uitvoering van een overeenkomst. Dit doen wij voor de volgende doeleinden:

  • De levering van onze diensten.
  • Verzenden van verkoopfacturen, offertes en andere commerciële documenten.
  • Verzenden van onze nieuwsbrief, productinformatie en andere promotionele e-mails, indien u zich hiervoor heeft aangemeld.
  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Pctipvandedag.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Gegevens bewaren

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn er gegevens die wij langer moeten bewaren, omdat de wet ons dit verplicht.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de het verwerken van de inschrijving van de nieuwsbrief bij Mailchimp. Voor het versturen van e-mailberichten via deze website, maken wij gebruik van PerfectView, die jouw berichten opslaat. Alle e-mailberichten die wij ontvangen en versturen worden opgeslagen via de cloud dienst GSuite van Google. Naast de e-maildienst van Google gebruiken wij PerfectView voor het afhandelen van o.a. supportaanvragen en andere soorten vragen/ opmerkingen.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er voor (o.a. met een overeenkomst) dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan, waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onder meer nieuwe blogposts en andere informatie. Via de verschillende formulieren op deze website kun je jouw e-mailadres aan de lijst van abonnees toevoegen. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je jou kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt naast MailChimp niet aan derden verstrekt. Tevens kun je jou afmelden voor de nieuwsbrief door ons contactformulier in te vullen.

Cookies

Bij het verzamelen  van je gegevens maken we gebruik van cookies. Wil je meer weten over cookies? Lees dan onze cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pctipvandedag.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens via ons contactformulier kenbaar maken. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je later via een mail een kopie van jouw identiteitsbewijs. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart met bijvoorbeeld de kopie-id app. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wij willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pctipvandedag.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via het contactformulier.