Maak je eigen krant

Maak je eigen krant met Feedly

Je zit niet altijd te wachten op politiek of bijvoorbeeld financieel nieuws in de kranten? Stel dan je eigen krant samen die alleen nieuws bevat dat jou interesseert! Hoe? Download de uiterst handige Feedly app en creëer zo je eigen krant. Door middel van rss feed kun je nieuws dat voor jou interessant genoeg is, importeren en ze allemaal samen laten komen op je Feedly app. Dat scheelt weer een hoop tijd en gesurf. Nieuws lezen en de bijbehorende foto’s digitaal bekijken, kan in het vervolg dus op een hele persoonlijke wijze, geheel naar jouw wens.

Voortaan hoef je dus niet meer uiteenlopende websites te bezoeken om je nieuws te vergaren. Kies zelf welke categorie nieuwsberichten jou interesseert middels de juiste rss feed, nieuws lezen wordt dan vanzelf weer interessant. De Feedly app wertk op je computer, maar ook op je tablet of telefoon, voor zowel iOs als Android systemen en is geheel gratis te downloade, zie: Stel je eigen krant samen.

Je kunt bijvoorbeeld ook Pctipvandedag aan Feedly toevoegen, dit ziet er als volgt uit:

Pctipvandedag.nl op Feedly
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

aanbevolen tips