Namen beheren in Excel

Namen beheren in Excel

Een naam is een betekenisvolle afkorting voor een cel, een bereik of een Excel-tabel. Je kunt een of meer cellen een naam geven en deze naam gebruiken in formules. Het nieuwe dialoogvenster Namen ...

Een naam is een betekenisvolle afkorting voor een cel, een bereik of een Excel-tabel. Je kunt ...

Martijn

/

21 augustus, 2018