Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je jezelf akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. 

Privacy

Persoonlijke gegevens die aan Pctipvandedag.nl zijn verstrekt via de website/mail zullen vertrouwelijk worden behandeld en niet verstrekt worden aan derden. Jij kunt je gegevens ten allen tijde opvragen of een verzoek doen deze te laten corrigeren, aanvullen of verwijderen. Je kunt een verzoek hiervoor indienden via ons contactformulier.

Pctipvandedag.nl tracht op diverse wijzen haar dienstverlening te optimaliseren. Wij verzamelen gegevens met betrekking tot het bezoek aan onze website. Via clickgedrag worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor diverse onderdelen van onze site te meten. Daarom kan de website zoveel mogelijk afgestemd en aangepast worden op uw belangstelling en interesse. Deze gegevens worden anoniem verzameld en zijn niet herleidbaar tot individueel niveau. Meer informatie hierover vind je in onze privacyverklaring.

Links

Op onze website tref je hyperlinks aan naar andere websites. Pctipvandedag.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden, noch voor het gebruik van cookies door deze derden. Wij behouden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement en adviseert je daarom regelmatig het statement op eventuele aanpassingen te controleren.

Copyright

Op de gehele site is een copyright en auteursrecht van toepassing. Ook niet onderdelen van de lay-out van de website of de gehele lay-out. Verder geldt het voor alle onderdelen op de website, zoals de tips en trucs, tutorials etc. Een vermelding naar een artikel/tutorial etc. is altijd toegestaan.

Tips, Trucs en Tutorials

De informatie op Pctipvandedag.nl wordt regelmatig aangevuld, eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.