Skip to content Skip to footer

Delen door 0 voorkomen

De foutmelding DEEL/0! komt in een cel voor wanneer de formule erin een deling door nul oplevert. Dit kan het geval zijn wanneer je een getal wilt delen door een lege cel of een cel met de waarde 0. De foutmelding staat niet erg fraai met name in werkbladen die je wilt afdrukken of delen. Het is op eenvoudige wijze mogelijk de foutmelding te onderdrukken zonder de werking van je formule aan te tasten.

Stel dat je in een aantal cellen de waarde 100 deelt door de inhoud van de cel enkele rijen hoger. Sommige van deze cellen hebben nog geen waarde. Normaal zou een formule als 100/F4 de fout DEEL/0! opleveren wanneer E4 leeg of 0 is. Wijzig de formule daarom in:

=ALS(ISFOUT(100/F4);0;100/F4)

De ALS-functie controleert of de uitkomst van de deling een fout oplevert (ISFOUT). Wanneer dit het geval is wordt gewoon een 0 ingevuld. Wanneer de deling geen fout oplevert, wordt de oorspronkelijke deling uitgevoerd. Kopieer deze formule naar de naastgelegen cellen om de fout overal op te heffen.

Excel delen door nul

Dé plek voor tips en uitleg over tech: Windows, Apple, Microsoft Office, DigiD en meer.